اخبار معاونت

اخذ مجوز تدریس

۲۲ خرداد ۱۳۹۸ | ۰۹:۲۳
صدور مجوز تدریس بر اساس بخشنامه شماره ۱۲۷۵۴۷ مورخ ۳۰/۱۰/۹۷ امکان پذیر می باشد .

فرم جذب

۲۲ خرداد ۱۳۹۸ | ۱۸:۱۹
پس از تکمیل نمودن فرم جذب و الصاق یک قطعه عکس -در سی دی اسکن واصل فرم تکمیل شده تحویل اداره سنجش داده شود. وتصویر فرم مذکور به ادارات...
تغییر مدیر کل محترم آموزشی و تحصیلات تکمیلی واحد

تغییر مدیر کل محترم آموزشی و تحصیلات تکمیلی واحد

۱۹ آبان ۱۳۹۷ | ۰۹:۱۰
در تاریخ ۱۹/۹/۹۷ جناب آقای دکتر امین مصطفایی عضو هیات علمی واحد به سمت مدیر کل آموزشی و تحصیلات تکمیلی واحد منصوب گردید

معرفی معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی

 نام : حسین

نام خانوادگی : یونسی 

مدرک : دکتری 

رشته : آموزش زبان انگلیسی