اخبار معاونت

اخذ مجوز تدریس

۲۲ خرداد ۱۳۹۸ | ۰۹:۲۳
صدور مجوز تدریس بر اساس بخشنامه شماره ۱۲۷۵۴۷ مورخ ۳۰/۱۰/۹۷ امکان پذیر می باشد .
تغییر مدیر کل محترم آموزشی و تحصیلات تکمیلی واحد

تغییر مدیر کل محترم آموزشی و تحصیلات تکمیلی واحد

۱۹ آبان ۱۳۹۷ | ۰۹:۱۰
در تاریخ ۱۹/۹/۹۷ جناب آقای دکتر امین مصطفایی عضو هیات علمی واحد به سمت مدیر کل آموزشی و تحصیلات تکمیلی واحد منصوب گردید

شیوه نامه ارزیابی جامع دوره دکتری تخصصی (آموزشی - پژوهشی )

۱۳ خرداد ۱۳۹۷ | ۱۲:۰۸
ارزیابی جامع به منظور احراز قابلیتهای آموزشی و پیوهشی دانشجو است

معرفی معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی

 نام : حسین

نام خانوادگی : یونسی 

مدرک : دکتری 

رشته : آموزش زبان انگلیسی