دانشگاه آزاد اسلامی

مراحل اخذ کد  تدریس مدرسان هیات علمی خارج واحد متقاضی تدریس
مراحل اخذ کد تدریس مدرسان هیات علمی خارج واحد

مراحل اخذ کد تدریس مدرسان هیات علمی خارج واحد متقاضی تدریس

مدرسان هیات علمی خارج از واحد که متقاضای تدریس در واحد تهران شمال هستند ، می بایست برای اخذ کد استادی از این واحد طبق روال تعیین شده در فرم و قبل از شروع هر نیمسال تحصیلی ، نسبت به اخذ آن اقدام نمایند

ادامه مطلب
مراحل اخذ کد تدریس مدرسان فاقد مرتبه علمی  متقاضی تدریس در واحد تهران شمال
مراحل اخذ کد تدریس مدرسان فاقد مرتبه علمی متقاضی تدریس در واحد تهران شمال

مراحل اخذ کد تدریس مدرسان فاقد مرتبه علمی متقاضی تدریس در واحد تهران شمال

مدرسان فاقد مرتبه علمی که متقاضی تدریس در این واحد هستند می بایست طبق روال مشخص شده در فرم نسبت به انجام مراحل پذیرش اقدام نموده و پس از کسب موافقت مسئولین ، نسبت به ارائه مدارک لازم به اداره سنجش و نظارت این واحد اقدام نمایند . جهت دریافت فرمها به قسمت بخشنامه ها مراجعه و فرم های لازم را از آنجا دانلود نمایید .

ادامه مطلب