اخبار

تغییر معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی واحد تهران شمال

معاونت آموزشی واحد تهران شمال

سرپرست معاونت آموزش و تحصیلات تکمیلی واحد تهران شمال معرفی شد دکتر حمید رضا خالدی سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال با صدور احکام جداگانه ای ضمن تقدیر از خدمات دکتر علی مراد خانی در زمان تصدی مسئولیت حوزه معاونت آموزش و تحصیلات تکمیلی واحد دانشگاهی، دکتر سید عطاا... افتخاری را به سمت سرپرست این معاونت منصوب کرد. در آئین تودیع و معارفه سرپرست معاونت آموزشی، دکتر خالدی طی سخنانی ضمن تأکید بر انجام شایسته مسئولیت هایی که بر عهده گذاشته می شود، جابجایی و تغییر مدیران را حاصل همگرایی برای هم افزایی و ارتقای اهداف و اولویت های سازمانی برشمرد

ادامه مطلب
مراحل اخذ کد  تدریس مدرسان هیات علمی خارج واحد متقاضی تدریس
مراحل اخذ کد تدریس مدرسان هیات علمی خارج واحد

مراحل اخذ کد تدریس مدرسان هیات علمی خارج واحد متقاضی تدریس

مدرسان هیات علمی خارج از واحد که متقاضای تدریس در واحد تهران شمال هستند ، می بایست برای اخذ کد استادی از این واحد طبق روال تعیین شده در فرم و قبل از شروع هر نیمسال تحصیلی ، نسبت به اخذ آن اقدام نمایند

ادامه مطلب
مراحل اخذ کد تدریس مدرسان فاقد مرتبه علمی  متقاضی تدریس در واحد تهران شمال
مراحل اخذ کد تدریس مدرسان فاقد مرتبه علمی متقاضی تدریس در واحد تهران شمال

مراحل اخذ کد تدریس مدرسان فاقد مرتبه علمی متقاضی تدریس در واحد تهران شمال

مدرسان فاقد مرتبه علمی که متقاضی تدریس در این واحد هستند می بایست طبق روال مشخص شده در فرم نسبت به انجام مراحل پذیرش اقدام نموده و پس از کسب موافقت مسئولین ، نسبت به ارائه مدارک لازم به اداره سنجش و نظارت این واحد اقدام نمایند . جهت دریافت فرمها به قسمت بخشنامه ها مراجعه و فرم های لازم را از آنجا دانلود نمایید .

ادامه مطلب