مدیر آموزش

نام : سید حجت

نام خانوادگی : سید حمزه

 

مدیر آموزش واحد ضمن آرزوی موفقیت برای دانشجویان عزیز از آنها خواستند که با مراجعه منظم به پورتال آموزشی خود در تمام مراحل تحصیل از ثبت صحیح اطلاعات موجود در آن اعم از انتخاب واحد،نمرات واطلاعات شخصی اطمینان حاصل نمایند.و از درج اطلاعات مندرج ،نسخه چاپی تهیه نموده ودر صورت مشاهده هر گونه مغایرتی در اسرع وقت به کارشناسان آموزش مستقر در دانشکده های مربوطه مراجعه نمایند.

 

شماره مستقیم    77317752

شماره فکس      77318117

آدرس پست الکتریکیh.seyedhamze@iau-tnb.ac.ir