قابل توجه اعضای محترم هیأت علمی

شیوه نامه همکاری اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی

تعداد بازدید:۱۸۸
شیوه نامه همکاری اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی

بدینوسیله به اطلاع اعضای محترم هیأت علمی می رساند در راستای تحقق اهداف عالی دانشگاه آزاد اسلامی و سیاست ابلاغی هیأت امناء شیوه نامه نحوه همکاری اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی ( نوع الف و ب ) جهت اطلاع و مطالعه در لینک زیر بارگذاری شده است.

شیوه نامه نحوه همکاری اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی ( نوع الف و ب )

 

کلید واژه ها: هیأت علمی دانشگاه معرفی معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی تحصیل


نظر شما :