اداره فارغ التحصیلان

رئیس اداره فارغ التحصیلان: سرکار خانم فاطمه امانی

شماره تماس اداره فارغ التحصیلان:47-02177009800 داخلی 1510

اداره فارغ التحصیلان به محض اتمام دوره تحصیلی دانشجویان بعد از دریافت کارنامه و کلیه مدارک فارغ التحصیلی نسبت به صدور مدارک آنها اقدام می نماید.

انواع مدارک فارغ التحصیلی که توسط این اداره صادر می شود به شرح زیر است.

صدور و تحویل گواهینامه موقت:

کارنامه و مدارک تحصیلی بعد از وصول از آموزش واحد بررسی و نسبت به صدور گواهی نامه موقت اقدام می شود و سپس جهت تأئید نهائی به حوزه ریاست ارسال می شود و بعداز تایید به اداره تحویل مدرک اعاده می شود. تحویل گواهینامه موقت به شخص دانشجو یا وکیل رسمی ایشان با ارائه برگه تسویه حساب و برای برادران مدرکی که وضعیت نظام وظیفه آنان را مشخص می کند انجام می شود مدارک نظام وظیفه شامل موارد ذیل می باشد:

- کارت پایان خدمت دوره ضرورت و کارت معافیت دائم.

- کارت معافیت موقت در مدت اعتبار آن (بدون غیبت اولیه)

- گواهی اشتغال به خدمت یا تحصیل در وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی -آموزش و پرورش- سازمان کشتیرانی -جمهوری اسلامی ایران - آموزشگاه فنون هواپیمایی در ارتباط با متعهدین خدمت در سازمان های مذکور (موضوع مواد ۶ و ۷و ۸ و۹ قانون وظیفه عمومی) و همچنین گواهی اشتغال به خدمت در مشاغل قضایی برای فارغ التحصیلان دانشکده علوم قضایی موضوع ماده واحده مربوطه مصوب 1373/11/09 مجلس شورای اسلامی

- گواهی نیروهای نظامی - انتظامی مبنی بر استخدام در نیروهای مذکور

- گواهی اشتغال به خدمت دوره ضرورت از نیروهای نظامی و انتظامی بدون قید غیبت اولیه.

- گواهی اشتغال به تحصیل در مقاطع دانشگاهی بالاتر.

- برگه اعزام به خدمت بدون مهر غیبت در مدت اعتبار آن.

-گواهی های صادره از سارمان وظیفه عمومی یا معاونت وظیفه عمومی فرماندهی انتظامی استانها (و وظیفه عمومی تهران بزرگ و کرج) مبنی بر اینکه ذینفع حائز شرایط دریافت یکی از معافیت ها (سه برادری - موارد خاص و....) یا کارت پایان خدمت می باشد. (خدمت دوره ضرورت را به اتمام رسانده و کارت وی در حال صدور است)

صدور و تحویل دانشنامه پایان تحصیلات:

پس از تایید گواهی موقت، کارشناسان نسبت به صدور دانشنامه اقدام می نمایند تا جهت تایید نهائی به سازمان مرکزی ارسال گردد و تحویل دانشنامه نهایی به شخص دانشجو یا وکیل رسمی ایشان با دریافت اصل گواهینامه موقت از ایشان انجام می شود.

صدور ریز نمرات:

۱- ریزنمرات قابل استفاده برای داخل کشور که با تصویر مدرک تحصیلی و ارائه درخواست صادر می شود.

۲- ریز نمرات معتبر جهت ترجمه برای خارج از کشور:

فارغ التحصیلان پس از دریافت دانشنامه،با ارائه فیش بانکی به مبلغ 500/000 پانصد هزار ریال (50 هزار تومان) به حساب شماره 0104460446004 بانک ملی ایران به نام سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی و تصویر دانشنامه، ریز نمرات خود را درخواست می کنند و نسبت به صدور ریز نمرات و ارسال آن به سازمان جهت تأئید اقدام می شود.

پاسخ به استعلام:

به استعلام های که از ارگان ها و نهاد ها و دانشگاه ها، از سراسر کشور در خصوص دانش آموختگان ارسال می شود، پاسخ داده می شود تاییدیه مدرک و ریزنمرات داخلی آنها به صورت محرمانه به ارگانها و نهادها و دانشگاههای سراسر کشور ارسال می گردد.

دانشجویان فارغ التحصیل برای تحویل هرگونه مدرک شامل: گواهینامه موقت، دانشنامه و ریز نمرات به پردیس واحد تهران شمال واقع سایت حکیمیه در بزرگراه شهید بابایی، خروجی حکیمیه، خیابان شهید صدوقی بلوار وفادار مراجعه نمایند.

 اقدامات لازم در صورت مفقود شدن گواهینامه موقت:

مراجعه حضوری و تکمیل فرم درخواست و تعهدنامه

ارائه تصویر گواهینامه موقت

تکمیل فرم استشهاد محلی-تایید یکی از امضائ های آن توسط دفترخانه با مهر برجسته

درج اگهی فقدان در روزنامه کثیر الانتشار در ۳ نوبت و۲ هفته یکبار

اقدامات لازم در صورت مفقود شدن دانشنامه:

مراجعه حضوری و تکمیل فرم درخواست و تعهد نامه

ارائه تصویر دانشنامه

درج آگهی فقدان در روزنامه کثیرالنتشار در سه نوبت و دو هفته یکبار.

۱- فیش بانکی جهت صدور مدرک المثنی به مبلغ دومیلیون ریال (200 هزار تومان) برای بار اول به شماره حساب سیبا 0104460446004  بانک ملی ایران شعبه دانشگاه آزاد اسلامی بنام سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی و رسید تحویل دانشگاه صادرکننده مدرک گردد.

‌۲- فیش بانکی جهت صدور مدرک المثنی به مبلغ 7/000/000 هفت میلیون ریال برای بار دوم به شماره حساب سیبا 0104460446004  بانک ملی ایران شعبه دانشگاه آزاد اسلامی بنام سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی

‌۳- نرخ تعرفه صدور مدرک ناشی از تغییرات شناسنامه به مبلغ دومیلیون ریال (200 هزار تومان) به شماره حساب سیبا 0104460446004  بانک ملی ایران شعبه دانشگاه آزاد اسلامی بنام سازمان مرکزی

فیش بانکی به مبلغ 10/000 هزار ریال به حساب  0105629076004 بانک ملی شعبه بنی هاشم بنام دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال (بابت تمبر مالیاتی)

یک قطعه عکس جدید

تکمیل فرم استشهاد محلی و تائید یکی از امضاء های آن توسط دفترخانه با مهر برجسته

تصویر کارت ملی

اقدامات لازم جهت صدور مدرک جدید در صورت تغییر مشخصات شناسنامه ای:

- مراجعه حضوری و ارائه اصل دانشنامه قبلی

- اصل و کپی کلیه صفحات شناسنامه و کارت ملی - تصویر برابر اصل شده رای دادگاه

- فیش بانکی  به مبلغ دومیلیون ریال (200 هزار تومان) به شماره حساب سیبا 0104460446004  بانک ملی ایران شعبه دانشگاه آزاد اسلامی بنام سازمان مرکزی واحد تهران شمال

- فیش بانکی به مبلغ 10/000 هزار ریال به حساب 0105629076004 بانک ملی شعبه بنی هاشم بنام دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال (بابت تمبر مالیاتی)

-یک قطعه عکس جدید

 آدرس سایت اینترنتی کانون فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی

از آنجائیکه کانون فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی با هدف ارائه خدمات اطلاع رسانی در حوزه اشتغال، بازار کار، رفاهی، ورزشی، بازدیدهای علمی از پروژه های مهم کشور و سمینارهای تخصصی و.... به دانش آموختگان این دانشگاه فعالیت می کند دانشجویان عزیز این دانشگاه جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانند به سایت اینترنتیwww.aiau.ir مراجعه نمایند.

 دانش آموختگان عزیز جهت اطلاع از صدور مدرک خود می توانند با شماره دانشجویی و رمز عبور خود به پورتال واحد بخش معاونت دانشجویی - قسمت فارغ التحصیلان مراجعه نمایند.