اداره امتحانات و ثبت نمرات

اداره امتحانات

  • پاسخ به استعلامات و صدور ریزنمرات
  • برگزاری امتحانات
  • برگزاری آزمون های سراسری

شرح وظایف:

اداره امتحانات واحد مجری و هماهنگ کننده کلیه امور مربوط به برگزاری امتحانات نظیر تنظیم دستورالعمل ها و کنترل برنامه ها،زمان بندی ها، تکثیر سوالات امتحانی در قرنطینه، توزیع نیروی انسانی مجری امتحان، گزارشات، دستمزدها و ... و آزمون های سراسری می باشد.

انجام مکاتبات مربوط به ریز نمرات دانشجویان اعم از دانشجوی میهمان، در حال تحصیل، انصافی و ... می باشد. بررسی و رفع اشکالات و مغایرت های مربوط به ثبت نمره استادان از دیگر وظایف اداره امتحانات می باشد.

عملکرد:.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

معرفی مسئولان:

  • محمد دشتی پور، رئیس اداره
  • فرناز رحیمی، کارشناس