اداره خدمات آموزشی

  • مکاتبه و پاسخ به درخواست های دانشجویان انصرافی،
  • قطع رابطه، مشروطی، سنوات تحصیلی، تغییر رشته،
  • بازگشت به تحصیل

 شرح وظایف اداره خدمات آموزشی دانشجویان مقاطع کاردانی و کارشناسی با توجه به نامه های ارسالی از طرف دانشکده

بررسی و اقدامات لازم در خصوص وضعیت تحصیلی دانشجویان مشروطی، سنوات تحصیلی، قطع رابطه، انصراف از تحصیل، معادل سازی دروس، معرفی به استاد، ماده 47 آئین نامه آموزشی (افزایش معدل)، اضافه واحد، اخذ سه درس عمومی معارف اسلامی برای دانشجویان ترم آخر، نگذراندن دروس پیش دانشگاهی، نگذراندن دروس قرآن و وصایای حضرت امام دانشجویان فارغ التحصیل، عدم رعایت پیشنیاز، اخذ دروس کمتر از حد مجاز، مرخصی تحصیلی، تغییر رشته، بازگشت به تحصیل، ثبت نمرات دروس پروژه ، کارآموزی و .. (موضوع ماده 43 آئین نامه آموزشی ) ، دروس تکراری، استفاده مجدد از ماده 55 آئین نامه آموزشی، اسکن بخشنامه ها و ارسال آن به دانشکده ها جهت بهره برداری.

عملکرد:...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

معرفی مسئولان اداره خدمات آموزشی:

  • محمد رضا مظاهری نژاد، رئیس اداره
  • خدایار سلیمانپور، کارشناس
  • تلفن تماس: 770099800  الی 47 داخلی 1250 و 1234