مطالب مرتبط با کلید واژه

معرفی معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی


تغییر معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی واحد تهران شمال

معاونت آموزشی واحد تهران شمال

سرپرست معاونت آموزش و تحصیلات تکمیلی واحد تهران شمال معرفی شد دکتر حمید رضا خالدی سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال با صدور احکام جداگانه ای ضمن تقدیر از خدمات دکتر علی مراد خانی در زمان تصدی مسئولیت حوزه معاونت آموزش و تحصیلات تکمیلی واحد دانشگاهی، دکتر سید عطاا... افتخاری را به سمت سرپرست این معاونت منصوب کرد. در آئین تودیع و معارفه سرپرست معاونت آموزشی، دکتر خالدی طی سخنانی ضمن تأکید بر انجام شایسته مسئولیت هایی که بر عهده گذاشته می شود، جابجایی و تغییر مدیران را حاصل همگرایی برای هم افزایی و ارتقای اهداف و اولویت های سازمانی برشمرد

ادامه مطلب