مطالب مرتبط با کلید واژه

دانشجویان


قابل توجه دانشجویان

برنامه زمان بندی حذف و اضافه تکمیلی نیمسال دوم اسفند ۱۳۹۹

آن دسته از دانشجویان محترم که در زمان حذف و اضافه موفق به انجام حذف یا اضافه دروس انتخابی خود نشده است می رساند مطابق جدول پیوست فرصت مجدد جهت انجام حذف و اضافه در نظر گرفته شده است. لطفا جهت کسب اطلاعات بیشتر جدول زیر را ملاحظه فرمایید.

ادامه مطلب